Menerima kunjungan hormat oleh Datuk Seri Dr Mujahid Yusof Rawa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Agama) ….

Menteri Luar Negeri, Dato’ Saifuddin Abdullah menerima kunjungan hormat oleh Datuk Seri Dr Mujahid Yusof Rawa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Agama) dan seterusnya mempengerusikan perbincangan mengenai agenda Maqasid Syariah dalam tadbir urus negara dan kaitannya dengan Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals)