DAULAT TUANKU

Merafak Sembah Setinggi-tinggi Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI sempena Hari Keputeraan Baginda Tuanku. Semoga Allah merahmati Baginda Tuanku dengan kebahagiaan dan dilanjutkan usia.