Menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman antara Wisma Putra dan Universiti Teknologi Mara, Malaysia (UiTM)…

Menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman antara Wisma Putra dan Universiti Teknologi Mara, Malaysia (UiTM) bagi kerjasama dalam bidang diplomasi awam, penghasilan bahan kreatif multimedia, program internship dan pertukaran maklumat penyelidikan.

Kerjasama ini adalah manifestasi usaha berterusan Kerajaan untuk menggalakkan penglibatan masyarakat awam, termasuk institusi-institusi pengajian tinggi seperti UiTM untuk memperolehi input dalam penggubalan dasar luar negara.

Admin