Selesai menandatangani borang pengisytiharan harta dihadapan Pesuruhjaya Sumpah