Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara teramasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya.