Lawatan ke Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) meninjau tapak projek Demonstrasi 5G serta menyaksikan demonstrasi kes-kes kegunaan 5G seperti:

• ANYmal• Dron Pengawasan;

• Peranti Boleh Pakai Pintar (Smart Wearables);

• Kawalan dan Operasi Jarak Jauh

Sehingga kini, sebanyak 71 projek kes-kes kegunaan 5G dalam 9 bidang industri termasuk pendidikan, perubatan dan O&G merentasi 50 tapak langsung di 7 Negeri telah dilaksanakan dengan jumlah pelaburan pihak industri bernilai RM131 juta.