Menerima kunjungan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat – Laman Rasmi….

Menerima kunjungan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat – Laman Rasmi, YB Datuk Seri Rina Harun Official di pejabat hari ini bagi membincangkan kerjasama antara Kementerian dalam meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang penggunaan internet, dan memantapkan perhubungan komunikasi warga OKU.