TAHUN BAHARU 2021: INDUSTRI KREATIF

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM berusaha merancakkan industri kreatif dengan mewujudkan Akta Perbadanan Muzik serta perancangan ‘Road to Oscar & Grammy Awards’, di samping penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia & Antarabangsa dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat tumpuan pembangunan karya naysid.