TAHUN BAHARU 2021: KOMUNIKASI DUA HALA YANG INKLUSIF

Kami di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM juga akan meningkatkan komunikasi dua hala antara kerajaan dengan komuniti yang selama ini agak terpinggir seperti komuniti Orang Kurang Upaya (OKU) dan Orang Asli. Sehubungan dengan itu, KKMM akan mewujudkan Unit Komunikasi OKU yang diketuai oleh warga OKU mulai tahun ini.