‘Dasar Perpaduan Negara tepat ketika negara dalam transisi komuniti digital’

https://www.bernama.com/bm/am/news.php?id=1932003